Ustalając w wyroku wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Z podstawę służą mu ustalenia faktyczne istniejące w chwili wydania orzeczenia. Zatem istotna zmiana wysokości zobowiązania alimentacyjnego może uzasadniać podwyższenie alimentów. Teraz na pewno zaczynasz się zastanawiać, jakie warunki muszą ulec zmianie, aby móc skutecznie ubiegać się… czytaj więcej »
Zdrada małżeńska to w ujęciu statystycznym najczęstsza przyczyna orzekanych rozwodów. Niewierność małżeńska staje się bowiem przyczyną rozkładu pożycia małżonków, która umożliwia orzeczenie przez sąd o rozwiązaniu małżeństwa. Nawet fakt jednorazowego wyskoku w bok może mieć poważne konsekwencje dla małżeństwa. Co więcej nawet zdrada emocjonalna, czyli zaangażowanie uczuciowo-emocjonalne (pozory cudzołóstwa) w nową znajomość może być uznawane… czytaj więcej »