Prawo spadkowe Szczecin

Prawo spadkowe do dziedzina prawa regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych w przypadku śmierci człowieka. Zespół Kancelarii od lat zajmuje się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nabycia praw do spadku, a także podziału majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Kancelaria oferuje pomoc, która pozwoli wyeliminować ryzyko pozyskania spadku przez osoby niepożądane. W szczególności specjalizujemy się w sprawach o zachowek, zapewniając tym samym ochronę interesów spadkobierców ustawowych pominiętych przez spadkodawcę
w testamencie.

Pomoc prawną oferujemy także osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną osobom mieszkającym poza granicami kraju, które dziedziczą majątek po rodzinie zamieszkującej na terenie Polski. W większości przypadków nasze działania umożliwiają zakończenie sprawy – osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu bez konieczności odbycia podróży do kraju. Wówczas współpracujemy z naszymi Klientami uzgadniając stanowisko w sprawie i strategię działania za pomocą środków komunikacji na odległość – korespondencja mailowa, videokonferencja, komunikatory internetowe, np. what’s up.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych
  • uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • stwierdzenie nieważności testamentu
  • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza.

 

Pomoc prawną z zakresu prawa pracy świadczy adwokat Katarzyna Maria Korgól oraz radca prawny Dariusz Głabowski.

W sprawach o zachowek Klientów reprezentuje adwokat Katarzyna Maria Korgól.