Prawo cywilne Szczecin

Prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina prawa, obejmująca swoją regulację szerokie spektrum zagadnień. Niemal każdy z nas w praktyce dnia codziennego spotkał się z regulacjami z zakresu prawa cywilnego.  Najczęściej z prawem cywilnym mamy do czynienia przy okazji zawierania umów i kontraktów. Reguluje ono bowiem zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania, a także prawa i obowiązki każdej ze stron oraz skutki wynikające z ich nieprzestrzegania.

W ramach działania naszej kancelarii oferujemy doradztwo prawne w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju umów i kontaktów, opiniujemy również zasadność zawarcia konkretnego rodzaju umów, wyjaśniamy, w jakim sposób zabezpieczyć należycie uprawnienia w treści umów handlowych.

 

Wśród najczęściej prowadzonych przez nas spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego możemy wskazać następujące postępowania:

  • o zapłatę
  • o zasiedzenie nieruchomości/ruchomości
  • o ochronę prawa własności i posiadania
  • w przedmiocie tzw. skargi pauliańskiej
  • o naruszenie dóbr osobistych
  • o zniesienie współwłasności
  • dotyczące czynów niedozwolonych
  • dotyczące wzorców umownych (uznanie postanowień umownych za klauzule abuzywne)
  • dotyczące rękojmi i gwarancji przy umowie sprzedaży i umowie o dzieło
  • dotyczące roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

 

Służymy również pomocą prawną w zakresie przygotowania i opiniowania umów. Sporządzając umowy nie tylko proponujemy postanowienia chronioną interesy naszych Klientów, ale również zwracamy uwagę na skutki pozornie niegroźnych klauzul umownych forsowanych przez kontrahenta. Jeśli planujecie Państwo podpisać umowę, której wzór już posiadacie, przeanalizujemy jej treść, zwrócimy uwagę na zagrożenia z niej wynikające, proponując niezbędne modyfikacje. Służymy doradztwem w zakresie wyboru formy prawnej planowanej umowy. Warto bowiem pamiętać, że prawo przewiduje odmienne skutki dla takiej samej umowy, lecz zawartej w różnych formach.

 

Pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego świadczy adwokat Katarzyna Maria Korgól oraz radca prawny Dariusz Głabowski.