Kancelaria prawnicza – Adwokat i Radca prawny
Szczecin

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyny Marii Korgól oraz Radcy Prawnego Dariusza Głabowskiego znajduje się w  centrum Szczecina w zabytkowej kamienicy przy ul. Stanisława Więckowskiego 2/10. W bliskiej odległości znajduje się centrum handlowe Kaskada oraz Brama Portowa. Kilkaset metrów od budynku położone są siedziby Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz Sądu Szczecin Centrum w Szczecinie. Zapewniamy pomoc prawną na terenie całego kraju. Podstawowy zasięg terytorialny działania Kancelarii obejmuje województwo zachodniopomorskie, w szczególności zaś miasta: Szczecin, Police, Stargard, Gryfino, Gryfice, Goleniów, Pyrzyce, Choszczno.

Kancelaria Adwokacka i Radcowska w Szczecinie – zakres usług

Nasza kancelaria świadczy usługi na rzecz osób prywatnych jak i podmiotów instytucjonalnych. Do dyspozycji klientów pozostaje adwokat, radca prawny a także pomagający im zespół aplikantów. Nasz zakres usług obejmuje szerokie spektrum dziedzin prawa w tym m.in.

  • prawo cywilne – podejmujemy się prowadzenia spraw m.in. o: roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych ( zapłatę, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy,  naruszenie dóbr osobistych, sprawy z rękojmi oraz gwarancji)  zasiedzenie nieruchomości, sporządzamy również umowy cywilnoprawne oraz opiniujemy projekty umów;
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych –zakres usług kancelarii prawniczej obejmuje m.in. sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o zapłatę należnego wynagrodzenia ( w tym za nadgodziny ), reprezentujemy również pracodawców w sporach z pracownikami;
  • prawo karne – oferujemy pomoc osobom pokrzywdzonym i oskarżonym o popełnienie określonego czynu zabronionego (np. przestępstwa seksualnego, przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu, obrotu i posiadania narkotyków);
  • prawo odszkodowawcze – w zakresie kompetencji adwokata mieści się obsługa prawna osób starających się o odszkodowania np. z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wypadków samochodowych, kradzieży, szkód spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi;
  • prawo spadkowe – reprezentujemy interesy Klientów w sprawach o  stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, ustanowienie kuratora lub zarządcy tymczasowego spadku. Prowadzimy również sprawy o zapłatę zachowku;
  • upadłość konsumencką – w kancelarii prawniczej przygotowujemy wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zmianę sposobu spłaty zadłużenia;
  • prawo rodzinne – w ramach świadczonej obsługi prawnej prowadzimy m.in. sprawy rozwodowe, o ustanowienie rozdzielności majątkowej,  o podział majątku wspólnego jak również  o ustalenie zasad sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi oraz o ustalenie kontaktów z dziećmi;
  • windykacja wierzytelności – adwokat oraz radca prawny świadczą  komplementarną pomoc zmierzającą do odzyskania wierzytelności od dłużników. Usługi kancelarii obejmują zarówno etap przedprocesowy ( wezwanie do zapłaty, rozmowy z dłużnikiem) jak i postępowanie przed sądem ( sporządzenie pozwu, reprezentacja na rozprawach ) a następnie – jeśli zaistnieje taka potrzeba – na etapie egzekucji komorniczej.

Towarzyszymy klientom w trakcie postępowania sądowego i przedsądowego. Udzielamy porad prawnych oraz przygotowujemy pisma procesowe.

Kancelaria Szczecin – obsługa prawna Klientów indywidualnych i biznesowych

Z usług adwokata i radcy prawnego mogą skorzystać osoby prywatne i podmioty gospodarcze. W ramach świadczonej pomocy analizujemy szczegóły przedstawionej sprawy. Pomagamy w wyborze możliwej strategii postępowania w danym przypadku. Kancelaria prawnicza w Szczecinie pozostaje do dyspozycji Klientów z całej Polski – w godzinach pracy, a w nagłych sytuacjach także poza nimi. Reprezentujemy interesy mocodawców np. w trakcie przesłuchań policyjnych dokonywanych po zatrzymaniu.

Jesteśmy otwarci na długofalową współpracę z przedsiębiorcami. W ramach realizowanej obsługi sporządzamy i opiniujemy teksty umów, regulaminów i statutów wewnętrznych, podejmujemy się też roli mediatora w sporach między pracodawcami i pracownikami. Zajmujemy się kwestiami prawnymi w zakresie dopasowanym do profilu działalności.

Adwokat i radca prawny – zakres kompetencji

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka w Szczecinie oferuje wsparcie osobom, które potrzebują pomocy adwokatów oraz radców prawnych. Obrońca Katarzyna Maria Korgól zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących uprawnień rodzicielskich. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z prawem mieszkaniowym i spółdzielczym, najmem lokali i ochroną praw lokatorów.

Radca prawny Dariusz Głabowski podejmuje się reprezentowania interesów Klientów w procesach upadłościowych. Doradza w kwestiach dotyczących restrukturyzacji, sporządza także niezbędne pisma i wnioski dla firm działających na terenie Szczecina i okolicznych miejscowości. W ramach świadczonej obsługi prawnej może występować w roli pełnomocnika wierzyciela lub upadłego podmiotu.

Honorarium

Kwestie dotyczące wynagrodzenia ustalane są indywidualnie z Klientami. Na wysokość honorarium adwokata i radcy prawnego wpływa kilka czynników. Zalicza się do nich głównie rodzaj i stopień skomplikowania sprawy, a także jej pracochłonność, czyli ilość godzinowego nakładu pracy.

 

Specjalizacje naszej kancelarii