Prawo pracy Szczecin

W ramach usług świadczonych w Kancelarii pomagamy stworzyć odpowiednie warunki zatrudnienia pracodawcom, które skutecznie pozwolą uniknąć w przyszłości sporów z pracownikami. Świadczymy również pomoc prawną pracownikom, dochodząc w ich imieniu roszczeń wobec pracodawców. Warto podkreślić, iż w obowiązującym systemie prawa zakres ochrony praw pracowników jest bardzo duży – liczne regulacje w tym zakresie dotyczącą przede wszystkim zakazu dyskryminacji pracowników z uwagi na wiek, płeć i inne. Praktyka sądowa pokazuje, iż wielokrotnie pracodawcy nawet nie zdają sobie sprawy, że ich zachowania często narusza wspomniane przepisy, co może powodować dla nich wiele przykrych konsekwencji.

 

Doradztwo z zakresu prawa pracy obejmuje również:

 • przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych: umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji,
 • reprezentację pracowników w sporach sądowych, m.in. w sprawach przeciwko ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • świadczenie pomocy w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych.

 

Wśród najczęściej prowadzonych przez nas spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych możemy wskazać następujące postępowania:

 • o przywrócenie do pracy
 • o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę
 • o odszkodowanie za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • o zapłatę z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
 • o zapłatę należności związanych z premiami i nagrodami
 • o lobbing i dyskryminację
 • wypadki przy pracy
 • ustalenie stosunku pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • o zapłatę zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego)
 • o zapłatę świadczenia rehabilitacyjnego

 

Specjalizujemy się także w doradztwie oraz reprezentacji naszych klientów w toku kompletowania oraz składania wniosków o świadczenia rentowe lub emerytalne. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami w sprawach odwołań od decyzji ZUS w w/w sprawach.

Kancelaria adwokacka – obsługa prawna

Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu takich dziedzin jak prawo pracy. Pomoc kierujemy zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Uczestniczymy w postępowaniach dotyczących m.in. umów o pracę. Bierzemy udział w przygotowywaniu tego rodzaju dokumentów oraz zajmujemy się kwestiami prawnymi odnoszącymi się do wypowiedzeń i ewentualnych odwołań od nich. W zakresie naszych kompetencji mieści się ponadto analiza oraz przygotowywanie:

 • regulaminów obowiązków służbowych, wynagradzania i premiowania,
 • umów o indywidualnej oraz wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie,
 • kontraktów tyczących się zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu.

Uczestniczymy w postępowaniach przed Sądem Pracy. W ich trakcie możemy występować w roli pełnomocników podwładnych albo przełożonych. Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących np. mobbingu i dyskryminacji w firmie, sporów odnoszących się do wypłaty należności za nadgodziny albo odszkodowań za niewypłacone dodatki COVID-owe.

Podchodzimy indywidualnie do każdego przedstawionego przypadku. Osobom prywatnym i firmom potrzebującym wsparcia w rozwiązywaniu problemów mieszczących się w zakresie prawa pracy proponujemy długofalową lub doraźną współpracę. Pozostajemy do dyspozycji interesantów zarówno w trakcie normalnych godzin działania kancelarii, jak i w innych, umówionych wcześniej terminach. Podczas toczących się postępowań sądowych podejmujemy możliwe kroki, aby rozprawy zakończyły się wydaniem przez dany organ sprawiedliwego wyroku.

Pomoc prawną z zakresu prawa pracy świadczy adwokat Katarzyna Maria Korgól.

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych prowadzone są przez radcę prawnego Dariusza Głabowskiego.