Windykacja Szczecin

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób borykających się z problemami związanymi z odzyskiwaniem długów. Posiadając wieloletnie doświadczenie zawodowe jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i rzetelną obsługę prawną przy dochodzeniu należnych wierzytelności.

 

Nasze doradztwo prawne obejmuje:

 • etap przedsądowy, w trakcie którego sporządzamy pisma w postaci wezwania do zapłaty, a także prowadzimy negocjacje z dłużnikiem;
 • etap postępowania, w trakcie którego kierujemy do sądu pozew o zapłatę oraz zapewniamy reprezentację fachowego pełnomocnika w trakcie procesu,
 • etap postępowania komorniczego, poprzez pełne wsparcie w toku postępowania egzekucyjnego mającego na celu wykonanie orzeczeń sądowych.

 

Pomoc prawna związana z windykacją należności finansowych obejmuje również :

 • udzielanie porad prawnych i opinii w zakresie zbywania wierzytelności przez wierzyciela klienta w drodze przelewu: cesji, przetargu, negocjacji, aukcji internetowej,
 • sporządzanie umów zbycia, sprzedaży wierzytelności i innych porozumień w zakresie wierzytelności.

Windykacja należności – rodzaje

W zakresie usług kancelarii ze Szczecina mieści się windykacja długów. W zależności od rodzaju podejmowanych działań proces może przybierać formę miękką lub twardą. Istotą pierwszej z nich jest polubowne odzyskiwanie pieniędzy od zadłużonego podmiotu przy zastosowaniu stosunkowo łagodnych narzędzi. Wśród nich można wymienić:

 • wysyłanie do dłużnika listownych i SMS-owych komunikatów o konieczności jak najszybszego spłacenia należności;
 • telefoniczne przypominanie o zalegających spłatach;
 • zawiadomienie o zamiarze wpisania danej osoby lub firmy do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) lub innych tego typu wykazów;
 • przekazanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej.

W przypadku, gdy próby ugodowego wyegzekwowania długów nie przyniosą spodziewanych rezultatów, polskie prawo dopuszcza możliwość sięgnięcia po takie środki jak twarda windykacja należności. W tej sytuacji  w celu dochodzenia roszczeń wierzyciel albo reprezentujący go radca prawny może skierować sprawę do właściwego sądu. Formalne wydanie nakazu zapłaty otwiera drogę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Żądania finansowe osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych odzyskaniem pieniędzy mogą być zaspokojone w całości albo w części ze zgromadzonych na kontach dłużnika środków finansowych czy należących do niego ruchomości i nieruchomości. Komornik może również zająć określoną kwotę wynagrodzenia za pracę albo renty bądź emerytury na poczet spłaty zobowiązania.

 

Windykacja należności – rodzaje

W zakresie usług kancelarii ze Szczecina mieści się windykacja długów. W zależności od rodzaju podejmowanych działań proces może przybierać formę miękką lub twardą. Istotą pierwszej z nich jest polubowne odzyskiwanie pieniędzy od zadłużonego podmiotu przy zastosowaniu stosunkowo łagodnych narzędzi. Wśród nich można wymienić:

 • wysyłanie do dłużnika listownych i SMS-owych komunikatów o konieczności jak najszybszego spłacenia należności;
 • telefoniczne przypominanie o zalegających spłatach;
 • zawiadomienie o zamiarze wpisania danej osoby lub firmy do Rejestru Dłużników prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) lub innych tego typu wykazów;
 • przekazanie sprawy zewnętrznej firmie windykacyjnej.

W przypadku, gdy próby ugodowego wyegzekwowania długów nie przyniosą spodziewanych rezultatów, polskie prawo dopuszcza możliwość sięgnięcia po takie środki jak twarda windykacja należności. W tej sytuacji  w celu dochodzenia roszczeń wierzyciel albo reprezentujący go radca prawny może skierować sprawę do właściwego sądu. Formalne wydanie nakazu zapłaty otwiera drogę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Żądania finansowe osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych odzyskaniem pieniędzy mogą być zaspokojone w całości albo w części ze zgromadzonych na kontach dłużnika środków finansowych czy należących do niego ruchomości i nieruchomości. Komornik może również zająć określoną kwotę wynagrodzenia za pracę albo renty bądź emerytury na poczet spłaty zobowiązania.

Obszarem naszej działalności jest nie tylko szczecin – dzięki doświadczeniu zdobytego w trakcie ponad dziesięcioletniej praktyki radcy prawnego Dariusza Głabowskiego – pomagamy windykować należności na terenie całego kraju.