Odszkodowania Szczecin

Niejednokrotnie wielu z nas znajduje się w sytuacji, w której należy rozważyć, czy jesteśmy uprawnieni do żądania zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z powodu poniesionych strat. Mogą to być zarówno straty materialne, jak i niematerialne, związane na przykład z kwestią wizerunku, zdrowia lub zmarnowanego urlopu.

W praktyce odszkodowania z tytułu nieszczęśliwych wypadków wypłacane są z reguły przez zakłady ubezpieczeń. Etapem inicjującym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela. Już wówczas doświadczony profesjonalny pełnomocnik może okazać się niezbędny do prawidłowego zabezpieczenia interesów poszkodowanego. W przypadku niezadowalającego wyniku postępowania likwidacyjnego, koniecznym jest wystąpienie na drogę sądową.

Adwokat Katarzyna Maria Korgól zapewnia profesjonalną i wszechstronną obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Klienci naszej kancelarii mają pewność, że podejmują działania umożliwiające osiągnięcie najkorzystniejszego świadczenia dla osób poszkodowanych, nawet jeżeli miałoby to nastąpić dopiero na drodze sądowej. Mając na względzie ich dobro, wykazujemy najwyższą staranność przy ocenie sprawy, tak aby już w trakcie pierwszego spotkania rzetelnie ocenić szansę uzyskania świadczenia. Nasza pomoc obejmuje zarówno wstępną ocenę prawną zdarzenia, czynności w toku postępowania likwidacyjnego z udziałem ubezpieczyciela jak i reprezentację przed sądem.

Mając na uwadze, iż niejednokrotnie decyzja o ubieganiu się o zapłatę odszkodowania związana jest z nagłym, nieprzewidzianym zdarzeniem, które generuje konieczność ponoszenia wydatków m.in. na leczenie, powrót do pełnej sprawności, naprawę mienia, pozostajemy elastyczni w kwestii wysokości honorarium, udzielając w takich sytuacjach bezpłatnej porady prawnej.

 

W imieniu naszych Klientów prowadzimy sprawy dotyczące m.in.:

  • dszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
  • odszkodowań na rzecz osób najbliższych z tytułu śmierci członka rodziny,
  • rent lub innych świadczeń okresowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
  • odszkodowań majątkowych z tytułu szkód związanych ze zjawiskami atmosferycznymi (powodzie, gradobicia, susze),
  • odszkodowań majątkowych m.in. z tytułu kradzieży, wypadków samochodowych, zalania mieszkania itp.
  • odszkodowań majątkowych z tytułu wszelkiego rodzaju immisji (najczęściej związane z nadmiernym hałasem, przenikaniem substancji zapachowych itp.).

 

Sprawami z zakresu prawa odszkodowawczego zajmuje się w naszej Kancelarii Adwokat Katarzyna Maria Korgól.