PRAWO RODZINNE

Z pewnością dla większości z nas rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości w życiu. Problemom rodzinnym towarzyszą więc silne, często negatywne emocje, które utrudniają podejmowanie decyzji oraz ocenę naszych zachowań. Wiemy, jak ważne są dla naszych Klientów sprawy rodzinne, dlatego świadczymy nie tylko merytoryczne wsparcie, ale przede wszystkim staramy się okazać zrozumienie i empatię. Nasza Kancelaria specjalizuje się w szczególności 
w prawie rodzinnym, dlatego też nasi Klienci zyskują gwarancję bezpieczeństwa w trakcie nierzadko wyczerpujących i stresujących postępowań.

Przeprowadziliśmy wiele spraw rodzinnych i wiemy, że kluczem do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania jest pełne wsłuchanie się w problem Klienta, pełne zrozumienie jego sytuacji życiowej. Nasi Klienci mają pewność, że w trakcie wizyty w naszej Kancelarii nigdy nie oceniamy ich zachowania, nie mówimy, w jaki sposób należy postępować. W trakcie rozmowy z Klientem poznajemy jego problem, a następnie pomagamy podjąć odpowiednie kroki prawne, by uzyskać oczekiwane rozwiązanie sporu, dbając by nasi Klienci nie popełni błędów w trakcie procesów. Pomagamy zebrać odpowiednie dowody – współpracujemy z psychologami, pedagogami i biurami detektywistycznymi.

Prowadzimy postępowanie w imieniu Klienta, zapewniając obecność w sądzie i konsultacje pomiędzy rozprawami. Uważamy, że profesjonalny pełnomocnik powinien czuwać nad wszelkimi formalnościami związanymi z postępowaniem sądowym, tak aby zapewnić całkowitą ochronę prawną w trakcie tak trudnego i stresującego okresu w życiu. Nasze usługi świadczone są kompleksowo 
i rzetelnie. Na bieżąco informujemy o kolejnych działaniach, konsultując z Klientem każdą decyzję procesową.

Sprawy rodzinne pozostają pod opieką Adwokat Katarzyny Korgól, która posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych o tym charakterze.

Pomagamy w następujących sprawach rodzinnych:

 • rozwód (z orzekaniem i bez orzekania o winie)
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku dorobkowego małżonków (w tym w szczególności kwestia ewentualnych spłat 
i dopłat na rzecz byłego małżonka)
 • rozliczenia majątkowe osób pozostających w konkubinacie
 • kontakty z dzieckiem
 • egzekucję kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • alimenty na rzecz dzieci
 • alimenty na rzecz małżonka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka (np. wyjazd za granicę w celu stałego pobytu, zgoda na leczenie dziecka, wybór placówki szkolnej) w przypadku braku porozumienia
 • rodziców odnośnie tej kwestii
 • wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
 • adopcja (przysposobienie)
 • ustanowienie opiekuna

Zapewniamy reprezentację również w postępowaniach karnych, których przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności karnej za popełnienie następujących przestępstw: niealimentacja, utrudnianie zaspokojenia wierzyciela (przestępstwa przeciwko wierzycielom), znęcanie się psychiczne bądź fizyczne nad najbliższymi członkami rodziny (przemoc domowa), stalking.

 

Szczecin

ul. Bogurodzicy 2/1, 70-400 Szczecin

tel. 502768992

tel. 609828072

pon.-pt. 10-18

napisz do nas