Rozwód – Szczecin

 Adwokat Rozwód Szczecin –  Radca prawny Rozwód Szczecin 

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, w szczególności zajmujemy się kompleksową obsługą spraw rozwodowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie, jak i w  w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie. Sprawy rozwodowe wymagają od adwokatów niezwykłej dyskrecji, wyczucia oraz profesjonalnego wsparcia merytorycznego. Nasze wieloletnie doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, że poczucie bezpieczeństwa jest dla Klienta jednym z ważniejszych czynników, dlatego na bieżąco przedstawiamy szczegółowe informacje o sprawie, konsultujemy każdą czynność procesową. W naszej praktyce cenimy sobie kontakt z człowiekiem oraz zrozumienie. Nigdy nie oceniamy zachowania naszych Klientów, staramy się wyjaśniać konsekwencje prawne każdej decyzji. Doradztwo profesjonalnego pełnomocnika pozwala uniknąć błędów prawnych, które mogą mieć niezwykle przykre konsekwencje. Nie ulega wątpliwości, że równie ważne jest wsparcie psychologiczne, jakie otrzymuje się od pełnomocnika reprezentującego stronę w sprawie rozwodowej. Jesteśmy więc zawsze do dyspozycji naszych Klientów. Wspieramy nie tylko w trakcie rozpraw sądowych – nasi Klienci wiedzą, że zawsze mogą do nas zadzwonić i poradzić się w wielu sprawach. Sprawy rodzinne charakteryzują się dynamiką, implikują konieczność podejmowania decyzji podczas nagłych i niecodziennych sytuacji.

 

Podział majątku – Szczecin

Adwokat Podział majątku Szczecin –  Radca prawny Podział majątku Szczecin

Podział majątku może być dokonany zarówno w trakcie rozwodu, jak i po zapadnięciu wyroku rozwodowego. Praktyka sądowa pokazuje, iż najczęściej strony decydują się na ten krok dopiero po rozwodzie. Sprawy dotyczące podziału majątku wymagają od profesjonalnego pełnomocnika nie tylko biegłej znajomości przepisów, posiadania wiedzy w zakresie wyceny składników majątkowych, ale również obrania strategii umożliwiającej szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego. Podejmując się prowadzenia sprawy dotyczącej podziału majątku, w trakcie pierwszego spotkania z Klientem wskazujemy alternatywne rozwiązania w zakresie podziału majątku, doradzamy korzystną formę szacowania składników majątkowych. Istotną kwestią w przypadku podziału majątku jest również kwestia nakładów i wydatków czynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków, czy też z majątku osobistego na majątek wspólny. Wyjaśniamy naszym Klientom zasady, w oparciu o które sąd podejmuje decyzje o stosownych spłatach i dopłatach przez jedną ze stron sporu na rzecz drugiej strony, oceniając, czy w konkretnym stanie faktycznym istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń w przedmiocie zwrotu nakładów i wydatków.

Współpracujemy  z Klientem na każdym etapie sprawy, począwszy od: sporządzenia pozwu o rozwód (albo odpowiedzi na pozew rozwodowy), czy też wniosku o podział majątku (odpowiedzi na wniosek o podział majątku), poprzez przygotowanie Klienta do każdej rozprawy sądowej (posiedzenia sądowego),  sporządzenie środków zaskarżenia, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach dotyczących podziału majątku po ustaniu związków partnerskich (podział majątku konkubentów).

Sprawa rozwodowa w Szczecinie  – Sprawa o podział majątku w Szczecinie 

Sprawy rozwodowe oraz postępowania w przedmiocie podziału majątku prowadzone są na terenie Szczecina i okolic przez adwokat Katarzynę Korgól i radcę prawnego Dariusza Głabowskiego.