JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY?

Nie ulega wątpliwości, że samochód dla większości z nas stanowi podstawowy środek komunikacji, a legalna możliwość kierowania pojazdem umożliwia nam wykonanie większości czynności życia codziennego i zawodowego. Utrata prawa jazdy jest zatem o wiele bardziej dotkliwa niż nawet wysoka grzywna, czy też skazanie na inną karę.

Szansa na odzyskanie uprawnień do kierowania.
Z doświadczenia wiem, że mimo funkcjonowania już od ponad trzech lat przepisu umożliwiającego zwrot uprawnień do kierowania kierowcom, którzy utracili prawo jazdy wskutek jazdy pod wpływem alkoholu, niewielu kierowców wie o możliwości ubiegania się o skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji. Zgodnie z treścią przepisu art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowę orzeczonego wymiaru, a w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Na czym polega blokada alkoholowa?
Alkolock, nazywany też alkoguardem, to urządzenie przypominające swoimi właściwościami alkomat. Jego montaż możliwy jest zarówno w samochodach osobowych, ciężarowych, jak i autobusach. Zanim rozpoczniemy jazdę samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową musimy poddać się badaniu, a jeżeli okaże się, że jesteśmy jednak pod wpływem to… nie odpalimy samochodu. Co więcej dmuchać w blokadę alkoholową trzeba będzie nie tylko przy uruchomieniu pojazdu, ale też cyklicznie, w trakcie podróży.

Tryb postępowania.
Stosowny wniosek zawierający uzasadnienie, w którym szczegółowo należy wyjaśnić okoliczności przemawiające za zasadnością przywrócenia uprawnień do kierowania, należy złożyć do Sądu Rejonowego. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia, sąd z urzędu przekazuje treść postanowienia do Wydziału Komunikacji.

Czy muszę ponownie zdać egzamin na prawo jazdy?

Jeżeli prawo jazdy zostało odebrane na okres powyżej 12 miesięcy, Wydział Komunikacji zakłada ponowny profil kierowcy i kieruje na kurs prawa jazdy – w tym oczywiście należy zaliczyć pozytywnie część teoretyczną i praktyczną. Natomiast w sytuacji utraty prawa jazdy na okres krótszy aniżeli 12 miesięcy – wówczas otrzymamy dokument prawa jazdy z adnotacją o możliwości kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Jakie są szanse na odzyskanie uprawnień?
Warto pamiętać, że omówione przepisy te dają ogromne możliwości, w szczególności tym osobom, dla których prowadzenie pojazdu mechanicznego związane jest z wykonywaną pracą zarobkową, czy prowadzoną działalnością gospodarczą. Najważniejszą kwestią podczas sprawy sądowej jest przekonanie sędziego, że skazany na zakaz prowadzenia pojazdów zrozumiał swój błąd, żałuje popełnionego przestępstwa kierowania samochodem pod wpływem alkoholu, a jego postawa i właściwości osobiste oraz zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzą do wniosku, że prowadzenie przez kierowcę pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Warto zatem skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem mającym doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach.