ALIMENTY W SPRAWACH ROZWODOWYCH,  CZYLI PRAWO RODZINNE W PRAKTYCE

W ostatnim czasie zauważyłam wydłużenie oczekiwania na pierwszy termin w sprawach rozwodowych. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie, w ujęciu statystycznym, o czym pisałam już nie raz na łamach bloga, rozpoznawana jest największa liczba spraw rozwodowych. Czekając więc kilka miesięcy na zabezpieczenie alimentów, czyli pierwszą merytoryczną decyzję sądu w przedmiocie środków należnych czy to na utrzymanie małoletniego dziecka, czy samego małżonka, trudno spodziewać się, że sąd nie przyzna alimentów za okres poprzedzający wyrokowanie. A jednak.

Kiedy alimenty mogą zostać przyznane wstecz?

Powiedzmy sobie otwarcie – zgodnie z dominującą praktyką orzeczniczą Sądu Okręgowego w Szczecinie alimenty wstecz mogą zostać przyznane tylko, gdy z tego okresu pozostają niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub zobowiązania.Co to oznacza? Skutecznie możemy dochodzić zapłaty alimentów za okres poprzedzający datę ogłoszenia orzeczenia wówczas, gdy z tego okresu pochodzą niezapłacone potrzeby, czyli zbliża się termin zakończenia leczenia ortodontycznego dziecka i wcześniej opłacona na ten cel została jedynie zaliczka albo zakupiliśmy dziecku w czasie lekcji zdalnych komputer z odroczonym obowiązkiem zapłaty, a kilka miesięcy później przyszła faktura. Inne zobowiązania to w praktyce najczęściej nieuregulowane płatności, np. pożyczki zaciągnięte u rodziny lub w placówkach bankowych, zaległe rachunki itp.

Kancelaria prawna - Adwokat i Radca Prawny - family-gd181a366a_1920

Opisaną praktykę bardzo często wykorzystuje strona zobowiązana do alimentów, odwlekając w czasie wyrokowanie. Bardzo często spotykam się z sytuacją, że zobowiązany stara się grać na czas – przedłuża termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie, nakłania drugą stronę do mediacji, które w dziwny sposób zaczynają trwać kilka miesięcy. Jeżeli wskutek separacji faktycznej zostaliśmy pozbawieni wsparcia finansowego ze strony współmałżonka albo sami wychowujemy dziecko bez środków od drugiego rodzica, zróbmy wszystko, aby sąd najszybciej rozpoznał nasz wniosek o zabezpieczenie.

Jeżeli już w pozwie wnioskujemy o alimenty, zadbajmy aby pozew nie miał żadnych braków formalnych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet brak numeru pesel, czy adresu email spowoduje opóźnienie w wyznaczeniu rozprawy nawet o kilka tygodni, czy miesięcy.