DOZÓR ELEKTRONICZNY SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE

Nie zawsze wyrok karny skazujący na karę pozbawienia wolności oznacza konieczność jej odbycia w Zakładzie Karnym. Zanim odpowiem na pytanie, jakie są szanse na skorzystanie z Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE), wyjaśnijmy na czym polega dozór elektroniczny.

System dozoru elektronicznego – na czym polega?

Z pewnością nie raz słyszeliśmy o obrączce, czy obroży elektronicznej, a nierzadko instytucja ta nazywana jest w slangu prawniczym bransoletką. Jeżeli skazany uzyska zgodę Sądu Penitencjarnego może w praktyce nie spędzić ani jednego dnia w więzieniu. Karę odbywa się w miejscu zamieszkania (bądź innym wskazanym przez sąd) pod kontrolą sądu, kuratora, pracowników Centrali Monitorowania i Upoważnionego Podmiotu Dozorującego. Nadajnik elektroniczny, którego kształt przypomina zegarek, noszony jest przez skazanego na kostce bądź nadgarstku. Sygnał z nadajnika pozwala kontrolować, czy skazany wykonuje wszystkie obowiązki i wytyczne związane z dozorem. Odbywanie kary w warunkach nieizolacyjnych daje skazanemu możliwość zachowania dotychczasowego życia osobistego i rodzinnego.

Jakie mam szanse na zezwolenie na dozór?

Nie miejmy jednak złudzeń – dobrodziejstwo odbywania kary pozbawienia wolności poza murami Zakładu Karnego zarezerwowane jest dla sprawców skazanych na karę nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy. O ile nie jest to kara wymierzona w warunkach wielokrotnej recydywy. Jeszcze do niedawna górna granica kary wynosiła dwanaście miesięcy. Pandemia, a w szczególności reżim sanitarny, przyczynił się do nowelizacji ustawy o dozorze elektronicznym w 2020 roku. Wówczas zmieniono górny pułap związany z wysokością kary pozbawienia wolności. Dodatkowe wymogi to: posiadanie miejsce stałego zamieszkania, a także zgoda na odbywanie kary w systemie dozoru wyrażona przez osobę zamieszkującą w lokalu. Najważniejszy jednak wymóg to możliwości techniczne lokalu – miejsce wskazane przez wnioskodawcę zostaje wcześniej skontrolowane przez Centralę Monitorowania.

Kancelaria prawna - Adwokat i Radca Prawny - handcuffs-g4de2f4572_1920

Tryb postępowania.

Wniosek zawierający wyczerpującą argumentację oraz niezbędne załączniki należy złożyć do Sądu Penitencjarnego – Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania skazanego. Sąd Okręgowy podejmuje decyzję po przeprowadzeniu posiedzenia. Jeżeli skazany odbywa już karę w warunkach izolacji w posiedzeniu poza składem sędziowskim bierze udział prokurator i obrońca, natomiast skazany ma zapewnioną możliwość połączeniu online. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie niemal zawsze w dobie pandemii Sąd łączy się w formie zdalnej z Zakładem Karnym.

Warunki formalne – nie zawsze wystarczą.

Samo spełnienie warunków formalnych nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Sąd bada, czy odbycie kary w systemie dozoru spełni wymogi zapadłego orzeczenia. Ponadto weźmie pod lupę dotychczasową postawę i zachowanie sprawcy. Czy skazany daje rękojmię, iż nie powróci do przestępczych praktyk. Wniosek do Sądu to najważniejszy element postępowania. Zadbajmy zatem,  aby poza spełnieniem przesłanek formalnych, zawierał on argumentację,  która przekona Sąd do wyrażenia zezwolenia na dozór.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem może wystąpić do Sądu Okręgowego skazany,  jego obrońca,  prokurator,  sądowy kurator zawodowy,  dyrektor zakładu karnego, (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym).