ODPOWIEDŹ NA POZEW O ROZWÓD

ROZWÓD SZCZECIN

 

Wydawać by nam się mogło, iż z szacunku do wspólnie spędzonych lat w małżeństwie warto poinformować małżonka o zamiarze skierowania pozwu o rozwód. W praktyce jednak często zdarza się, że o sprawie o rozwód dowiadujemy się z lektury pozwu. Odbieramy przesyłkę sądową, a w środku koperty znajdujemy odpis pozwu o rozwód wraz z pouczeniami. Jednym z najważniejszych pouczeń to informacja o prawie do złożenia odpowiedzi na pozew.

 

Ile czasu mam na wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Strona pozwana może w terminie 14 dni od daty doręczenia jej odpisu pozwu o rozwód może wnieść odpowiedź na pozew. Termin 14 dni dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Dni wolne czy też dni świąteczne wpływają na przesunięcie terminu tylko wówczas, jeśli są ostatnim dniem terminu. Wyjaśnijmy na przykładzie – 14 dzień przypada na 3 maja, a więc w dniu ustawowo wolnym. Odpowiedź możesz złożyć w dniu następnym czyli 4 maja. Nie ma znaczenia zaś to, że dzień wolny przypadał w trakcie tego terminu. Jeżeli więc 14 dzień wypadnie w dniu 4 maja, to odpowiedź na pozew musimy złożyć w tym samym dniu.

 

Czy muszę napisać odpowiedź na pozew?

Złożenie odpowiedzi na pozew jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Sąd nie nałoży kary za niewykonanie zobowiązania do złożenia odpowiedzi na pozew. Sporządzenie odpowiedzi zawsze leży w interesie osoby pozwanej.

 

Skutki niezłożenia odpowiedzi na pozew o rozwód

Brak wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni powoduje, iż sąd uznaje za prawdziwe twierdzenia i żądania zawarte w treści pozwu. Jeżeli więc nie zgadzasz się z opisem wspólnego pożycia małżeńskiego, przyczyn rozpadu związku wskazanych w pozwie – koniecznie przedstaw swój punkt widzenia w treści uzasadnienia odpowiedzi na pozew.

 

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód?

Kluczowa kwestia – zgoda na rozwód. Możesz wyrazić zgodę na rozwód albo odmówić wyrażenia zgody jeżeli uważasz, że nie ustały więzi małżeńskie. W odpowiedzi na pozew może również znaleźć się wniosek o skierowanie małżonków na mediację lub wniosek o  ustanowienie separacji. Jeżeli pozew zawiera żądanie ustanowienia alimentów, propozycję ustalenia kontaktów – koniecznie poinformuj sąd o swoim stanowisku w tym zakresie. Na poparcie swoich twierdzeń należy załączyć do odpowiedzi na pozew dowody – np. zapis rozmów małżonków, wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, dokumenty, np. zaświadczenie o wynagrodzeniu itp.