ROZWÓD SZCZECIN 

SPRAWA O ROZWÓD – O CO ZAPYTA NAS SĄD?

Wedle naukowej koncepcji stresu, bazującej na pojęciu stresora, opracowano skalę 43 najbardziej stresogennych wydarzeń życiowych. Według skali badaczy Holmesa i Rahe’a rozwód to druga najbardziej stresująca sytuacja, jaka może pojawić się w życiu. W 100 punktowej skali sprawa rozwodowa osiągnęła wynik aż 73 punktowy.

Nic dziwnego, że otrzymanie odpisu pozwu, czy podjęcie decyzji o złożeniu pozwu w sądzie, wywołuje oczekiwanie w napięciu na pierwszą rozprawę sądową. Od 2013 roku zajmuję się prowadzeniem spraw rozwodowych w Szczecinie i muszę przyznać, że w trakcie pierwszej porady zawsze pada pytanie o to, jak wygląda rozprawa i o co zapyta nas sąd.
Najpierw – kwestie organizacyjne. Sprawy o rozwód rozpoznawane są przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Rodzinny Cywilny, z siedzibą przy ul. Małopolskiej 17. Czekanie na korytarzu sądowym nie działa relaksująco. Dlatego oszczędź sobie dodatkowego stresu i nie przyjeżdżaj godzinę przed czasem, wystarczy że będziesz punktualnie. Sprawdź czy masz dowód osobisty, wyłączony telefon i czekaj na wywołanie swojej sprawy. Z doświadczenia wiem, że bardzo pomaga obecność pełnomocnika – dobrze mieć osobę, co do której mamy pewność, że zadba o nas po przekroczeniu progu sali sądowej. Co więcej krótka rozmowa, kilka słów otuchy usłyszanych od pełnomocnika naprawdę potrafi rozładować atmosferę oczekiwania w napięciu.

Oczywiście każdy rozwód jest inny, jednak istnieje pewien zestaw pytań, które sąd zadaje podczas Twojego przesłuchania. Poznaj je, by poczuć się pewniej. Przede wszystkim Sąd zawsze zapyta małżonków, kiedy przestało układać się w waszym małżeństwie. Na sądzie ciąży obowiązek umiejscowienia w czasie okoliczności będących początkiem końca łączącego was związku. Zatem kolejne pytania sądu nakierowane będą na ustalenie przyczyny kryzysu. Między małżonkami występują 3 rodzaje więzów – gospodarcza, fizyczna i duchowa. Sąd zatem będzie chciał wiedzieć, od kiedy nie prowadzicie gospodarstwa domowego, kiedy ustało łączące was uczucie i pożycie fizyczne. Od razu uspokajam, że sąd w zakresie więzi fizyczny nie będzie pytać o szczegóły, najważniejsza jest przybliżona data ustania pożycia. Z doświadczenia wiem, że warto wcześniej przygotować się na takie pytania, gdyż w Sądzie są ogromne emocje i kiedy widzisz małżonka na przeciwko siebie zdarzają się sytuację że małżonkom “odbiera mowę”.

Od 7 listopada wchodzą w życie przepisy dotyczące posiedzenia przygotowawczego, które będzie miało na celu ustalenie terminów posiedzeń, wyklarowanie stanowiska stron, zachęcanie do ugody itp. Praktyka sądowa pokaże, czy instytucja ta będzie chętnie wykorzystywana przez sędziów w sprawach rozwodowych, w szczególności w naszym Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Jeżeli jesteś stroną w sprawie rozwodowej to na końcu postępowania będziesz przesłuchiwany. Nawet jeżeli na początku sprawy sąd zadawał Ci pytania, o których wskazała powyżej, sąd zobowiązany jest dopuścić dowód z przesłuchania stron. Oczywiście sąd nie ogranicza się wyłącznie do pytań wskazanych wyżej. O co jeszcze zapyta nas sąd? Pamiętajmy, że każda ze spraw jest inna i dużo zależy od samych stron. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na temat przesłuchania, tego co może się wydarzyć w Twojej sprawie warto porozmawiać z adwokatem, w szczególności tym specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Sprawy rozwodowe są specyficzną materią – wymagają zupełnie innego podejścia niż w sprawach cywilnych, czy karnych. Pomoc specjalisty może ustalić, jakich tematów unikać, żeby nie sprowokować dodatkowych pytań i uzyskać orzeczenie rozwodu.

ROZWÓD SZCZECIN